KONTAKTY

Mova spol s.r.o.
Křídlovická 45
60300 Brno
tel: 734449926
fax: Po-Pá: 10:00-16:00
IČO:47909188
REALITYPKM@SEZNAM.CZ

DRUHY VŮNÍ

arr3Květinové vůněW102, W104, W105, W106, W107, W108, W111, W113, W114, W116, W117, W118, W124, W125, W126, W127,... arr3Orientální vůněW105, W107, W114, W115, W116, W125, W128, W134, W137, W139, W141, W142, W145, W149, W152, M001,... arr3Ovocné vůněW104,W108,W111,W112, W118, W121, W127, W130, W139, W141, W155, M016... arr3Dřevité vůněW102, W104, W105, W106, W107, W108, W111, W113, W114, W116, W117, W118, W124, W125, W126, W127,... arr3Chyprové /Cyprišové/ vůněW112, W117, W124, W148, M011... arr3Vodní vůněW113, W133, M003, M014, M024... arr3Fougerové vůněM002, M025... arr3Zelené vůněW102, W144... arr3Citrusové vůněW104, W108, W125, W156, M003, M014, M016, M029...

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 700 Kč
skladem

For international customers

http://www.essensworld.com/10000654

 

 

Registraci můžete vyplnit zde:

http://www.essens.cz/registration.php

ID sponzora 10000654

 

 

PROČ NAKUPOVAT PRÁVĚ U NÁS

Stabilní firma - jsme na trhu již řadu let. Firma funguje již od roku 2006

Nákup z pohodlí Vašeho domova - z pohodlí Vaší domácnosti nebo pracoviště můžete nakupovat 24 hodin denně. Náš internetový obchod je dynamický, spolehlivý a efektivní. K dispozici máte jednoduché a přehledné vyhledávání výroků formou fulltextového i parametrického vyhledávání. Můžete tak nalézt zboží přesně podle Vámi zadaných parametrů či značky.

Ušetříte čas - odpadá nákladné shánění potřebného zboží v různých kamenných obchodech.

Slevy - nepřetržitě sledujeme ceny konkurence, abychom vám mohli nabídnout ceny co nejnižší.

Vyberte si z výprodeje - super výrobky za super ceny
Pravidelně Vám budeme nabízet výrobky ve výprodeji. Výrobci neustále modernizují a inovují své výrobky a proto jim budeme uvolňovat místo ve skladu. Naší snahou je, abychom Vám ve výprodeji nabídli kvalitní výrobky za super cenu.

Zboží expedujeme obratem, nejpozději do 48 hodin

Doprava je zdarma

Jedinečnost a originalita

Profesionální servis

Nepoužité zboží v originálním obalu můžete do 14 dní bez udání důvodu vrátit!

Umožňujeme sledovat stav zpracování objednávky

Můžete nakupovat i bez předchozí registrace

 

 

 


Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

obchodní společnosti

Mova spol.s.r.o.

se sídlem Křídlovická 45, 60300 Brno

identifikační číslo:  47909188    

zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Brně, oddíl C, vložka 9341      

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese       

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Mova spo.s.r.o., se sídlem  Křídlovická 45, 60300 Brno , identifikační číslo: 47909188 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném  v Brně , oddíl C,   vložka  9341 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.essens-skladem.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

  2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

  5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 2. uživatelský účet

  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 3. uzavření kupní smlouvy

  1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

  4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Telefonické objednávky nepřijímáme. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

   1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

   2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

   3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

  5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

  6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

  7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

  8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 4. cena zboží a Platební podmínky

  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 

 na dobírku

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.2900919062/2010, vedený u společnosti  Fio Banka (dále jen „účet prodávajícího“);

  1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

  2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

  3. v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3  dnů od uzavření kupní smlouvy.

  4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

  6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

  7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 1. odstoupení od kupní smlouvy

  1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

  2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího      .

  3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

  4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

  5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

  7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 2. přeprava a dodání zboží

  1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

  3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

  5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 3. Práva z Vadného plnění

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

   1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

   2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

   3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

   4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

   5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

  4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

  5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

  6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 4. další práva a povinnosti smluvních stran

  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@essens-parfem.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

  4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

  5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 5. ochrana osobních údajů

  1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

  3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

  4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

  5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

  6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

  7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

  8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

   1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

   2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

  9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

  10. Údaje vyplněné v internetovém obchodě www.essens-skladem.cz zpracuje firma MOVA spol.s.r.o., Křídlovická 45, 60300 Brno nebo firma ESSENS NETWORKING s.r.o. , Zaoralova 3045/1e , 628 00 Brno - Líšeň pouze za účelem vyřízení objednávky popř. zasílání nabídky produktu.
 6. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

  1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

  2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 7. Doručování

  1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 8. závěrečná ustanovení

  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

  3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

  4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

  5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování : Mova spol.s.r.o., Křídlovická 45, 60300 Brno, adresa elektronické pošty info@essens-skladem.cz, telefon 7344449925     .

 

V Brně dne 26.9.2015           

TERMS AND CONDITIONS

 

business companies

Mova spol.s.r.o.

with its registered office at Křídlovická 45, 60300 Brno

id number: 47909188

registered in the Commercial Register kept in Brno, Section C, File 9341

for the sale of goods through an on-line shop located on the Internet

INTRODUCTORY PROVISIONS

These Business Terms and Conditions (hereinafter the “Business Terms and Conditions”) of Mova spo.sro, registered office at Křídlovická 45, 60300 Brno, identification number: 47909188, registered in the Commercial Register maintained in Brno, Section C, Insert 9341 (hereinafter referred to as “Seller”) ) govern, in accordance with the provisions of Section 1751 (1) of Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code (hereinafter referred to as the “Civil Code”) mutual rights and obligations of the contracting parties arising in connection with or ") Concluded between the Seller and another natural person (hereinafter referred to as the" Buyer ") through the Seller's online store. The online store is operated by the Seller on the website located on the Internet address www.essens-skladem.cz (hereinafter referred to as the “Website”) through the website interface (hereinafter referred to as the “Web Interface of the Store”).

The Business Terms and Conditions do not apply to cases where a person who intends to purchase goods from the Seller is a legal person or a person who acts in ordering goods in the course of his business activity or in the course of his / her independent profession.

Provisions deviating from the terms and conditions can be agreed in the purchase contract. Divergent provisions in the sales contract shall take precedence over the provisions of the Terms and Conditions.

The provisions of the Terms and Conditions form an integral part of the purchase contract. The purchase contract and the terms and conditions are written in Czech. The purchase contract can be concluded in Czech.

The Seller may change or supplement the wording of the Terms and Conditions. This provision shall be without prejudice to rights and obligations arising during the effective period of the previous version of the Terms and Conditions.

user account

Based on the buyer's registration on the website, the buyer can access his user interface. From its user interface, the buyer can order goods (hereinafter referred to as "user account"). If the web interface allows it, the buyer can also order goods without registration directly from the web interface.

When registering on the website and ordering goods, the buyer is obliged to provide correct and truthful information. The Buyer is obliged to update the data entered in the user account upon any change. The data provided by the buyer in the user account and when ordering goods are considered correct by the seller.

Access to the user account is secured by a username and password. The buyer is obliged to maintain confidentiality regarding the information necessary to access his user account.

The Buyer is not entitled to allow the use of the user account by third parties.

The seller may cancel the user account, especially if the buyer has not used his user account for more than 1 year, or if the buyer breaches his obligations under the purchase contract (including terms and conditions).

The Buyer acknowledges that the user account may not be available at all times, especially with regard to the necessary maintenance of the hardware and software equipment of the Seller. necessary maintenance of third party hardware and software.

conclusion of the purchase contract

All presentation of the goods placed in the web interface of the shop is of informative character and the seller is not obliged to conclude a purchase contract regarding these goods. The provisions of Section 1732 (2) of the Civil Code shall not apply.

The web interface of the store contains information about the goods, including the prices of the individual goods and the costs of returning the goods, if these goods cannot by their nature be returned by the normal postal route. Prices of goods include VAT and all related fees. Prices of goods remain valid as long as they are displayed in the web interface of the store. This provision does not limit the seller's ability to conclude a purchase contract under individually negotiated conditions.

The store web interface also contains information about the costs associated with packaging and delivery. Information on the costs associated with the packaging and delivery of goods stated in the web interface of the shop applies only in cases where the goods are delivered within the territory of the Czech Republic.

To order goods, the buyer fills in an order form in the web interface of the shop. We do not accept phone orders. The order form contains information about:

ordered goods (the ordered goods are "inserted" by the buyer into the electronic shopping cart of the web interface of the shop),

the method of payment of the purchase price of the goods, information on the required method of delivery of the ordered goods and

information on the costs associated with the delivery of the goods (hereinafter collectively referred to as the "Order").

Before sending the order to the seller, the buyer is allowed to check and change the data entered into the order by the buyer, also with regard to the buyer's ability to detect and correct errors arising when entering data into the order. The buyer sends the order to the seller by clicking on the "send order" button. The data listed in the order they are deemed correct by the seller. The Seller shall confirm the receipt to the Buyer immediately upon receipt of the order by e-mail to the Buyer's e-mail address specified in the user account or in the order (hereinafter referred to as the “Buyer's E-mail Address”).

Depending on the nature of the order (quantity of goods, purchase price, estimated shipping costs), the seller is always entitled to ask the buyer for additional confirmation of the order (eg in writing or by telephone).

The contractual relationship between the Seller and the Buyer arises upon delivery of the acceptance of the order (acceptance), which is sent by the Seller to the Buyer by e-mail to the Buyer's e-mail address.

The buyer agrees to the use of means of distance communication when concluding the purchase contract. The costs incurred by the Buyer when using the means of distance communication in connection with the conclusion of the purchase contract (costs of internet connection, telephone costs) shall be borne by the Buyer, which costs do not differ from the standard rate.

price of goods and Payment terms

The price of the goods and any costs associated with the delivery of goods according to the purchase contract may be paid by the buyer to the seller in the following ways:

 

 Cash on delivery

 by bank transfer to the Seller's Account No.2900919062 / 2010, held at Fio Banka (hereinafter referred to as the “Seller's Account”);

Together with the purchase price, the buyer is obliged to pay to the seller also the costs associated with packaging and delivery of goods in the agreed amount. Unless expressly stated otherwise, the purchase price also includes the costs associated with the delivery of goods.

The Seller does not require the Buyer to pay a deposit or other similar payment. This is without prejudice to the provisions of Article 4.6 of the Terms and Conditions regarding the obligation to pay the purchase price of goods in advance.

in the case of cash on delivery, the purchase price is payable upon receipt of the goods. In case of cashless payment, the purchase price is payable within 3 days from the conclusion of the purchase contract.

In case of cashless payment, the buyer is obliged to pay the purchase price of the goods together with the variable symbol of the payment. In the case of cashless payment, the buyer's obligation to pay the purchase price is fulfilled at the moment of crediting the relevant amount to the seller's account.

The Seller is entitled, especially if the Buyer fails to confirm the order additionally (Article 3.6), to request payment of the entire purchase price before sending the goods to the Buyer. The provisions of Section 2119 (1) of the Civil Code shall not apply.

Any discounts on the price of goods provided by the seller to the buyer cannot be combined.

If it is usual in business relations or if so stipulated by generally binding legal regulations, the Seller shall issue to the Buyer a tax document - invoice regarding payments made under the purchase contract. The seller is a payer of value added tax. The tax document - the invoice is issued by the seller to the buyer after payment of the price of the goods and sent in electronic form to the buyer's email address.

withdrawal from the purchase contract

The Buyer acknowledges that, pursuant to the provisions of Section 1837 of the Civil Code, it is not possible, among other things, to withdraw from a purchase contract for the supply of goods which has been modified according to the buyer's wish or for himself. which has been irrevocably mixed with other goods after delivery, from a contract for the supply of sealed goods which the consumer has removed from the package and cannot be returned for hygienic reasons and from a contract for the delivery of audio or video recordings or computer software if Original packaging.

Unless the case referred to in Article 5.1 or any other case where the Purchase Agreement cannot be withdrawn, the Buyer has the right to withdraw from the Purchase Agreement within fourteen (14) days in accordance with Section 1829 (1) of the Civil Code. from the takeover of the goods, and in the case that the subject of the purchase contract is several types of goods or delivery of several parts, this period runs from the date of receipt of the last delivery of goods. Withdrawal from the contract of sale must be sent to the seller within the period specified in the previous sentence. For withdrawal from the purchase contract, the buyer can use the sample form provided by the seller, which is attached to the terms and conditions. Withdrawal from the Purchase Agreement may be sent by the Buyer to, inter alia, the Seller's premises or the Seller's e-mail address.

In case of withdrawal from the purchase contract according to Article 5.2 of the Terms and Conditions, the purchase contract is canceled from the beginning. Goods must be returned to the Seller within fourteen (14) days of withdrawal from the contract to the Seller. If the buyer withdraws from the purchase contract, the buyer bears the cost of returning the goods to the seller, even if the goods can not be returned by its nature by normal mail.

In the event of withdrawal pursuant to Article 5.2 of the Terms and Conditions, the Seller shall return the funds received from the Buyer within fourteen (14) days of the withdrawal from the Purchase Agreement by the Buyer in the same manner as the Seller accepted them from the Buyer. The Seller is also entitled to return the performance provided by the Buyer upon returning the goods by the Buyer or otherwise, if the Buyer agrees and does not incur additional costs to the Buyer. If the buyer withdraws from the contract, the seller is not obliged to return the funds received to the buyer before the buyer returns the goods or proves that the goods sent to the seller.

The Seller is entitled to unilaterally set off the claim for compensation of damage incurred to the Goods against the Buyer's claim for refund of the purchase price.

Until the Buyer accepts the goods, the Seller is entitled to withdraw from the contract at any time. In such a case, the Seller shall return the purchase price to the Buyer without undue delay, by cashless transfer to the account designated by the Buyer.

If a gift is provided to the Buyer together with the goods, the gift contract between the Seller and the Buyer is concluded with the cancellation condition that if the Buyer withdraws from the purchase contract, the gift contract for such gift ceases to be effective. provided gift.

transport and delivery of goods

If the mode of transport is negotiated on the basis of a special request of the buyer, the buyer bears the risk and possible additional costs associated with this mode of transport.

If the Seller is obliged under the Purchase Agreement to deliver the goods to the place specified by the Buyer in the order, the Buyer is obliged to take over the goods upon delivery.

In the event that due to reasons on the part of the Buyer it is necessary to deliver the goods repeatedly or in another way than specified in the order, the Buyer is obliged to pay the costs associated with the repeated delivery of goods, respectively. costs associated with other delivery methods.

Upon receipt of the goods from the carrier, the buyer is obliged to check the integrity of the packaging of the goods and in case of any defects notify the carrier immediately. In case of finding a breach of the package, which indicates unauthorized entry into the shipment, the buyer need not take the shipment from the carrier.

Other rights and obligations of the parties in the carriage of goods may be governed by special delivery conditions of the seller, if issued by the seller.

Rights from Defective Performance

The rights and obligations of the contracting parties in respect of rights from defective performance are governed by the relevant generally binding legal regulations (in particular the provisions of Sections 1914 to 1925, Sections 2099 to 2117 and Sections 2161 to 2174 of the Civil Code).

The Seller is liable to the Buyer that the goods have no defects upon receipt. In particular, the seller is liable to the buyer that at the time when the buyer took over the goods:

the goods have the properties agreed by the parties and, in the absence of an agreement, the goods described by the seller or the manufacturer or expected by the buyer with regard to the nature of the goods and the advertising they carry out,

the goods are fit for the purpose stated by the seller or for which goods of this kind are usually used,

the goods correspond to the quality or design agreed upon in the agreed sample or model, if the quality or design was determined according to the agreed sample or model,

the goods are of an appropriate quantity, measure or weight, and

the goods comply with legal requirements.

The provisions referred to in Article 7.2 of the Terms and Conditions shall not apply to goods sold at a lower price for a defect for which the lower price was agreed, to wear of the goods caused by its normal use, by the buyer or if it results from the nature of the goods.

If the defect becomes apparent within six months of receipt, the goods shall be deemed to have been defective at the time of receipt. The buyer is entitled to exercise the right from a defect that occurs in consumer goods within twenty-four months of receipt.

Rights from defective performance shall be exercised by the Buyer at the Seller's address, where acceptance of the complaint is possible with respect to the assortment of goods sold, or possibly at the registered office or place of business. The moment when the seller has received the goods from the buyer is considered the moment of claiming.

Other rights and obligations of the parties related to the seller's liability for defects may be regulated by the Seller's Complaints Procedure.

other rights and obligations of the parties

The buyer acquires ownership of the goods by paying the full purchase price of the goods.

In relation to the Buyer, the Seller is not bound by any codes of conduct within the meaning of § 1826 para. e) of the Civil Code.

Out-of-court settlement of consumer complaints is provided by the seller via the e-mail address info@essens-parfem.cz. The Seller shall send information about the settlement of the Buyer's complaint to the Buyer's email address.

The Czech Trade Inspection, with its registered office at Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, ID No .: 000 20869, internet address: http://www.coi.cz, is competent for the out-of-court settlement of consumer disputes arising from the purchase contract.

The seller is entitled to sell goods on the basis of a trade license. Trade control is carried out within the scope of its competence by the appropriate trade licensing office. Supervision of personal data protection is performed by the Office for Personal Data Protection. The Czech Trade Inspection Authority carries out, among other things, supervision of compliance with Act No. 634/1992 Coll., On Consumer Protection, as amended.

The Buyer hereby assumes the risk of changing circumstances within the meaning of Section 1765 (2) of the Civil Code.

protection of personal data

The protection of the personal data of the buyer who is a natural person is provided by Act No. 101/2000 Coll., On the protection of personal data, as amended.

The Buyer agrees to the processing of his / her personal data: name and surname, home address, identification number, tax identification number, e-mail address, telephone number (hereinafter collectively referred to as "personal data").

The Buyer agrees with the processing of personal data by the Seller for the purpose of realizing the rights and obligations of the purchase contract and for the purpose of maintaining a user account. Unless the Buyer chooses otherwise, he agrees to the processing of personal data by the Seller also for the purpose of sending information and commercial communications to the Buyer. Consent to the processing of personal data in its entirety pursuant to this Article is not a condition that would in itself preclude the conclusion of a purchase contract.

The Buyer acknowledges that he / she is obliged to present his / her personal data (upon registration, in his / her user account, when ordering from the web interface of the shop) correctly and that he / she is obliged to inform the Seller without undue delay of any changes in his / her personal data.

The Seller may authorize a third party to process the Buyer's personal data as a processor. Except for persons transporting goods, personal data will not be transferred to third parties without the prior consent of the buyer.

Personal data will be processed indefinitely. Personal data will be processed electronically in an automated manner or in printed form in a non-automated manner.

The Buyer confirms that the personal information provided is accurate and that he / she has been advised that this is a voluntary disclosure of personal information.

Should the Buyer believe that the Seller or the processor (Article 9.5) is processing his personal data that is contrary to the protection of the Buyer's private and personal life or the law, especially if the personal data are inaccurate with respect to for the purpose of their processing, may:

ask the seller or processor for an explanation,

require the seller or processor to remedy the situation.

If the buyer asks for information about the processing of their personal data, the seller is obliged to provide this information. The Seller has the right to request reasonable compensation not exceeding the costs necessary for providing the information pursuant to the previous sentence.

Data filled in the online store www.essens-skladem.cz will be processed by MOVA spol.s.r.o., Křídlovická 45, 60300 Brno or ESSENS NETWORKING s.r.o. , Zaoralova 3045 / 1e, 628 00 Brno - Lisen only for the purpose of processing the order or. sending product offer.

Sending business messages and storing cookies

The Buyer agrees to receive information related to the Seller's goods, services or business to the Buyer's email address and further agrees to receive commercial communications from the Seller to the Buyer's email address.

The buyer agrees to the storing of cookies on his computer. If the purchase can be made on the website and the seller's obligations under the purchase contract can be fulfilled without storing so-called cookies on the buyer's computer, the buyer can withdraw the consent under the previous sentence at any time.

Delivery

It may be delivered to the Buyer at the Buyer's email address.

Final Provisions

If the relationship established by the purchase agreement contains an international (foreign) element, then the parties agree that the relationship is governed by Czech law. This is without prejudice to the consumer's rights under generally binding legal regulations.

If any provision of the Terms and Conditions is or becomes invalid or ineffective, a provision whose meaning is as close as possible to the invalid provision shall replace the invalid provision. The invalidity or ineffectiveness of one provision shall not affect the validity of the other provisions.

The purchase contract, including the terms and conditions, is archived by the seller in electronic form and is not accessible.

A standard form for withdrawal from the purchase contract is attached to the Terms and Conditions.

Seller's contact details: delivery address: Mova spol.s.r.o., Kridlovicka 45, 60300 Brno, e-mail address info@essens-skladem.cz, phone 7344449925.

 

In Brno on 26.9.2015

NTYyM